Funcions del Delegat de Protecció de Dades

Funcions del Delegat de Protecció de Dades

Aquesta persona, pot ser un empleat intern de l’empresa o pot ser extern a aquesta, però ha d’estar en condicions de poder exercir totes les seves funcions i comeses de manera independent. El delegat de protecció de dades participarà de manera neutra en...
Per què contractar el teu backup online amb IMuntech

Per què contractar el teu backup online amb IMuntech

Cada vegada amb més freqüència les companyies recorren a proveïdors d’aquesta mena de serveis que els garanteixin les millors prestacions d’un servei de backup online de qualitat per un preu raonable. Existeix un interès creixent i constant per implementar...
Per què és tan important el backup online?

Per què és tan important el backup online?

Què és el backup online? El backup online consisteix a realitzar una còpia de totes les dades importants d’un dispositiu primari en un o diversos dispositius secundaris, això es fa perquè en cas que ocorri algun problema amb el primer, sigui possible recuperar...
ERP al núvol: 12 avantatges per a la teva empresa

ERP al núvol: 12 avantatges per a la teva empresa

No obstant això, a dia d’avui encara són moltes les empreses que no es decideixen a implantar un ERP al núvol, sobretot perquè consideren que és un procés tediós i costós. Si bé és cert que hi ha molts casos en què el temps d’implantació pot ser elevat,...