En què consisteix una auditoria de seguretat informàtica?

 

Les auditories de ciberseguretat permeten detectar, als especialistes, febleses i vulnerabilitats de seguretat dins del sistema intern d’una organització que podrien ser aprofitades per usuaris malintencionats, ocasionant seriosos perjudicis importants per a les empreses. A més, aquestes serveixen per a evitar el robatori d’informació i la competència deslleial dins del sector.

Què és una auditoria de seguretat informàtica?

Una auditoria de seguretat informàtica avalua el nivell de seguretat intern d’una empresa o entitat, analitzant tots els seus processos i comprovant si les seves polítiques de seguretat es compleixen rigorosament.
Com podem deduir, el principal objectiu d’una auditoria de seguretat informàtica és el de detectar les vulnerabilitats i febleses internes de seguretat que poden ser utilitzades per tercers amb intencions malicioses.
Avui dia, els sistemes informàtics són un element indispensable per a garantir la correcta continuïtat de qualsevol tipus d’empresa, ja sigui petita, mitjana o gran. Per aquest motiu, és imprescindible realitzar controls periòdics que garanteixin la seguretat i resolguin possibles incidències en els punts febles del sistema de la teva organització. Recomanem que perquè la teva auditoria de seguretat informàtica sigui tot un èxit, és molt més recomanable contractar un servei extern per a dur a terme aquest control rutinari però imprescindible.
Aquesta anàlisi crítica per a valorar possibles fallades de seguretat interns farà que la permanència de la teva empresa sigui tot un èxit. És molt important tenir en compte què, les auditories han de ser preventives perquè si esperem a tenir qualsevol tipus de fallada, les conseqüències poden ser molt greus per a la supervivència de la nostra organització.
Aquesta (obligada) revisió periòdica preventiva no sols analitza incidències o possibles perills sinó que detecta i resol els possibles riscos que poden causar grans problemes en el futur.

Beneficis

  • Millora i compleix els controls interns de seguretat de la teva empresa.
  • Detecta febleses en els sistemes de seguretat com a errors, intrusions, omissions o fallades.
  • Identifica possibles actuacions fraudulentes sobre dades no autoritzades o robatoris a nivell intern.
  • Ajuda a eliminar els punts febles de l’empresa relacionats amb la seguretat (webs, correu electrònic o accessos remots…).
  • Permet controlar els accessos, tant físics com virtuals a tots els equips i sistemes informàtics interns.
  • Permet mantenir tots els sistemes i totes les eines utilitzades, actualitzades.

Com es realitza?

Una auditoria de seguretat informàtica es pot dur a terme en qualsevol moment, això sí, des d’IMuntech recomanem que sigui una vegada a l’any com a poc.
Aquest procés haurà d’abastar el control i anàlisi de maquinari, programari, compliment de la legislació i accés dels usuaris al sistema.

El més comú és analitzar els següents punts:
Seguretat física de tots els teus equips i de tota la teva xarxa
Optimització del programari i maquinari
Verificació del compliment de la LOPD i de les restriccions d’accés
Protocols de ciberseguretat
Sistemes operatius i programes instal·lats en els equips

Has de tenir en compte que, les anàlisis periòdiques de tots els teus equips et permeten detectar fallades i punts vulnerables a temps, a més de verificar si el sistema compleix amb la normativa vigent en el sector al qual pertanyi.

Gràcies al nostre servei d’auditoria informàtica, la teva empresa comptarà en tot moment amb un suport legal, segur i eficient, amb el que podràs reduir costos de manteniment, evitar pèrdua de dades i millorar la productivitat de la teva corporació. Ho deixaràs escapar?

Des d’IMuntech som una empresa de manteniment informàtic experts en auditories informàtiques. El nostre experts dins del departament d’informàtica, faran les tasques necessàries perquè la teva xarxa informàtica estigui en optimas condicions tot el temps. Realitzem un manteniment informàtic preventiu amb la finalitat de detectar possibles fallades abans que tinguin lloc. I tu, Quan va ser l’última vegada que vas realitzar una auditoria informàtica en la teva empresa? Si necessites més informació sobre els nostres packs no dubtis a contactar amb nosaltres. Truca’ns!