¿Ha de complir la teva empresa amb la LSSI?

Què és la LSSI?

La LSSI o Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, és una normativa que regula les activitats econòmiques a través d’internet, entenent aquestes com aquells productes o serveis oferts a través de pàgines webs, botigues online i correu electrònic. Queden exclosos d’aquesta normativa els productes o continguts audiovisuals emesos per internet.

L’extraordinària expansió de les xarxes de comunicacions electròniques i especialment d’Internet, que estem vivint actualment, així com la incorporació d’aquesta última a la vida econòmica i a l’activitat comercial, fan necessari establir un marc jurídic adequat que generi en tots els actors que intervenen, la confiança necessària per a l’ocupació d’aquest nou mitjà.

La LSSI, en aquest sentit, estableix tant als proveïdors de serveis d’intermediació, com a les empreses que ofereixen els seus productes i als ciutadans que tinguin una pàgina web, les regles necessàries perquè l’ús i gaudi d’aquesta xarxa, així com la possible activitat econòmica generada al voltant de la compra i venda de tot tipus de productes i serveis, sigui una experiència positiva, segura i fiable.

Quins són els objectius d’aquesta llei?

Un dels principals, i primordials, objectius de la LSSI és adaptar la normativa espanyola a les exigències de les noves tecnologies i models de negoci que trobem avui dia. La normativa pretén:

 • Fomentar el desenvolupament d’ocupació i l’economia en l’àmbit digital del nostre país.
 • Aconseguir un escenari de lliure competència en el marc de les telecomunicacions.
 • Impulsar el desenvolupament de xarxes i infraestructures internes.
 • Establir un marc legal clar i concís a què puguin atenir tant prestadors de serveis com els usuaris d’internet.

Àmbit d’aplicació de la LSSI

Si tens una pàgina web en la qual vens productes, hauràs de complir la RGPD i la propera actualització de la LOPDGDD, així com també hauràs de complir amb la LSSI.

Segons el Ministeri d’afers econòmics i transformació digital, la LSSI s’aplica als següents serveis relacionats amb Internet quan constitueixin una activitat econòmica o lucrativa per al prestador de el servei en qüestió, com poden ser:

 • Comerç electrònic.
 • Contractació en línia.
 • Informació i publicitat.
 • Serveis d’intermediació.

En aquest sentit, es considera que hi ha activitat econòmica quan el responsable de la pàgina web rebi ingressos directes (per les activitats de comerç electrònic que dugui a terme) o indirectes (ja sigui per publicitat o patrocini derivats de l’activitat que realitzi per mitjans electrònics).

Qui ha de prestar aquests serveis?

Segons el Ministeri, aquests es poden agrupar en dues categories:

Proveïdors de Serveis d’Intermediació:

 • Empreses que brinden connexió a Internet als seus clients (ISP).
 • Prestadors de serveis d’allotjament de dades.
 • Serveis d’enllaços.
 • Cercadors.

Empreses i particulars:

 • Persones jurídiques i particulars que realitzin activitats econòmiques a través d’Internet.

Requisits, obligacions i drets que s’han de complir

 • Obligació d’informar, per part de l’prestador de el servei, sobre el prestador de el servei, les condicions de el servei i sobre les condicions de contractació.
 • Oferir les dades del prestador del servei: Com a persona física o jurídica que realitza activitats econòmiques a través d’internet, cal oferir a l’usuari informació com el teu NIF, domicili, telèfon…
 • Citar les condicions del servei mitjançant l’avís legal, la política de privacitat o les cookies.
 • Donar informació sobre els productes i les condicions de contractació abans de comprar el producte.
 • Acceptació d’enviament de comunicacions comercials mitjançant l’ús de mitjans electrònics: qualsevol persona física o jurídica que compleixi amb els requisits anteriors pot enviar comunicacions comercials a través de mitjans en línia sempre que el destinatari l’hagi acceptat de forma expressa i inequívoca.
 • L’obligació de l’consentiment exprés és un dels aspectes fonamental és de la LSSI, recollida també per altres lleis com la Llei Orgànica de Protecció de Dades de la qual en varem parlar la setmana passada.

Com podem veure, complir amb la LSSI, és una cosa molt important per al teu negoci online. Si tens una pàgina web, vens productes o tens ingressos derivats d’activitats comercials o publicitàries, i realitzes aquesta activitat des d’Espanya, la LSSI va dirigida principalment a la teva empresa i la teva activitat.

Si tot i així tens dubtes sobre si compleixes amb la Llei correctament, a IMuntech t’oferim els nostres serveis d’assessoria perquè la teva activitat sigui completament legal. No dubtis a contactar-nos!