Pèrdua de dades: Els riscos empresarials de no realitzar còpies de seguretat

Qualsevol tipus d’incident (ja sigui físic o online), un ciberatac, un incendi a les instal·lacions, un error informàtic… implicarà la pèrdua  de les teves dades del teu negoci. Per això, és vital per a la teva marca comptar amb els mecanismes i la infraestructura necessaris i fer còpies de seguretat periòdiques.

Com afecta això al teu negoci?

Perdre totes les teves dades suposa dedicar temps, esforç i recursos en recuperar-los com sigui, això afectarà a la producció, beneficis o fins i tot a la viabilitat futura de l’empresa ja que, en alguns casos, la pèrdua de les dades pot significar perdre tots els teus clients. Si es tracta de la pèrdua de les dades personals, de contacte, d’historial de compres o contractacions dels clients… la teva economia i la reputació de la teva empresa es veuran afectades enormement.
Avui en dia, gestionem i emmagatzemem nombrosa informació de clients i proveïdors, si no complim amb la confiança dipositada en nosaltres, la credibilitat de la nostra empresa es trobarà en dubte. Hi ha la possibilitat, també, que els clients que abans confiaven en la nostra empresa comencin a buscar proveïdors alternatius, entre els nostres competidors.
Cal destacar que també hi ha un altre factor que els hackers tenen en compte i és la facilitat que tenen per accedir a les dades. En aquest cas és molt més senzill atacar una petita o mitjana empresa en la qual normalment no hi ha una proteccióde dades i de sistemes tan avançada. Per això hem d’invertir en una empresa que compti amb personal qualificat per a aquestes tasques i que farà que la nostra xarxa quedi lliure d’intrusos.

No respectar la normativa vigent de protecció de dades

Les normatives que es van aplicant per part de govern, com el Reglament General de Protecció de Dades, són cada vegada més restrictives amb les empreses i l’ús que fan de les dades emmagatzemades. En cas de no fer còpies de seguretat regularment i d’acord amb els preceptes que s’inclouen en el RGPD, les organitzacions s’arrisquen no només a sancions econòmiques, sinó també a severes inspeccions de treball.

Increment dels costos

La pèrdua de totes les dades emmagatzemades també afectarà econòmicament a la teva empresa. Al no tenir contractat un sistema de backup online allotjat en un servidor extern, farà que poder recuperar les dades del tot sigui un procés molt costós. Això tindrà un impacte directe en el negoci que caldrà sumar a la pèrdua de capacitat productiva, la inversió, sobtada, en sistemes de backup i còpies de seguretat.

Accions que podem fer per evitar la pèrdua o robatori de dades en la nostre empresa

– Adequar i adaptar a cada sistema quin és el sistema de seguretat i processos interns més adequats per maximitzar la seguretat de la teva empresa.

– Evitar l’ús de suports externs que puguin ser robats o perduts de forma senzilla com discs durs portàtils, pendrive…

– Regular l’accés a la informació només a persones que realment ho necessitin. Utilitzant l’autenticació de dos factors, mínim.

– En cas de permetre que els empleats o proveïdors connectin els seus dispositius a la xarxa de l’empresa, haurem d’habilitar una xarxa separada per a ells i que no estigui connectada amb la nostre xarxa empresarial.

– Hem de fer neteges amb una freqüència definida per eliminar aquelles dades que ja no es facin servir.

– Realitzar, de tant en tant, una auditoria de seguretat interna amb una empresa capacitada i preparada per a això, on es revisin tots els processos i s’estableixin les millores necessàries.

– Organitzar un pla per definir com es faran les còpies de seguretat de les dades de l’empresa, amb quina freqüència i quin mitjà es farà servir.

– Mantenir actualitzat el software amb les darreres actualitzacions de cada proveïdor.

 

A IMuntech, podem programar les còpies de seguretat i recuperar la informació que necessitis, evitant així la pèrdua de dades i sense posar en risc la continuïtat del teu negoci per un desafortunat incident.