Què és un software ERP?

Els sistemes ERP busquen integrar els departaments d’una mateixa companyia. Abans podíem trobar un programa especialitzat per a cada un d’ells, però ara, podem procurar l’existència d’una única base de dades centralitzada que ens permet gestionar la informació en temps real, eficientment i amb la màxima privacitat i seguretat.

Els Enterprise Resource Planning solen estar integrats per diferents mòduls, cadascún correspon a un departament de l’empresa. Alguns dels components més comuns són els de compres, vendes, inventari, logística, facturació, comptabilitat, recursos humans (RRHH) i CRM (customer relationship management).

Quina utilitat té un software ERP?

Bàsicament, un programari ERP millora la capacitat de gestió i col·laboració entre els diferents empleats i departaments d’una mateixa companyia. Això incrementa la productivitat i evita que dos treballadors hagin d’introduïr la informació dues vegades en diferents bases de dades de cada departament.

El principal objectiu de qualsevol sistema ERP és el d’ajudar a les empreses en les seves tasques d’administració i facilitar, en mesura del possible, les preses de decisions rellevants, automatitzant tots aquests processos. Gràcies a comptar amb un sistema ERP, podem obtenir dades en temps real, millorar tasques de back office, controlar fluxos de treball i minimitzar errors. Això farà que la nostra inversió sigui molt més rentable i millorarà la productivitat i capacitat de resposta del nostre negoci.

Planificar els recursos empresarials és una tasca llarga i tediosa, però si comptes amb l’ajuda d’un bon software ERP (adaptat a les necessitats i especificacions del teu negoci) pot arribar a ser automàtica ja que facilita l’accés de les dades de l’empresa, de manera que la presa de decisions es fa sempre en base a dades ja actualitzades. Al tenir una base centralitzada de dades, tots els departaments guarden aquí la informació i consulten també, des d’allà, la que necessiten. Gràcies a això, obtenir dades per a qualsevol empleat és molt senzill, a l’igual que fer còpies de seguretat i evitar el perdre material o informació rellevant per al negoci.

Les empreses que disposen d’aquest sistema, sens dubte estan enuna situació d’ avantatge respecte als seus competidors ja que poden ser més autosuficients i tenen una major capacitat de resposta. Ja no es tracta de resoldre problemes, sinó d’avançar-se a ells i evitar que apareguin.

Característiques del software ERP

Dins dels sistemes ERP podem trobar les següents característiques que fan que aquesta sigui una eina molt popular i útil:

 • Administració de la cadena de subministrament.
  Anàlisi d’informació emmagatzemada en una única base de dades.
 • Automatització de tasques.
 • Control de la comptabilitat, gestió de finances i facturació.
 • Mòdul CRM (Customer relationship management) per a la gestió de les relacions amb els clients.
 • Generació d’informes de totes les accions que controla o porta a terme.
 • Gestió de compres i vendes per així controlar les despeses i beneficis de la companyia.
 • Control de guanys en la gestió de nous projectes.
 • Organització i gestió de l’estoc i inventari de tots els productes o serveis disponibles.
 • Integració de les diferents branques d’una empresa i centralització de les seves dades.
 • Capacitat de reacció a temps real, així dóna temps a el venedor de reaccionar davant d’un problema i trobar una solució ràpida i eficaç.
 • Control de seguretat en les accions de pagament en línia.
 • Personalització i flexibilitat quan es dissenya l’ERP ideal per la teva empresa.
 • Agrupació de diferents parts de l’empresa per donar un aspecte uniforme i de cohesió.
 • Vinculació amb recursos humans (RRHH) mitjançant la gestió de nòmines, contractes, absències, informació d’empleats…

9 Avantatges de comptar amb un software ERP

 1. Estalvi econòmic gestionant eficaçment els recursos del teu negoci.
 2. Adaptabilitat basada en cada necessitat.
 3. Accés i intercanvi d’informació entre els empleats d’una manera senzilla, eliminant les barreres entre els diferents departaments.
 4. Increment de l’rendiment i de el ROI (return of investment) a llarg termini.
 5. Millora la productivitat evitant errors humans.
 6. Gràcies a l’organització de la informació, millora el procés de presa de decisions.
 7. Planificació realista en escenaris futurs ja que els membres involucrats obtenen una major quantitat i qualitat de la informació.
 8. Millora la relació amb els clients en les àrees de relació amb el client, gestió comercial imàrqueting.
 9. Promou l’actualització de dades instantània, evitant que les dades es repeteixin i s’actualitzin a temps real.

Des d’IMuntech hem observat que les companyies experimenten un augment en la seva agilitat i rendibilitat després de contractar els serveis d’un programari ERP.

A IMuntech volem ajudar-te facilitant les teves tasques d’administració i presa de decisions i automatitzant tots els processos. Si estàs interessat en conèixer més sobre aquest servei o tens qualsevol dubte, no dubtis en contactar-nos.