Digitalitza el teu negoci

T'ajudem amb la gestió de la teva marca

Què són els bons Kit Digital?

​Si tens una Pime o ets autònom, aquest és el teu moment per a continuar creixent dins del teu entorn laboral.

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha llançat la iniciativa Kit Digital, un programa d’ajudes econòmiques que farà costat a les pimes i autònoms en la seva transformació digital.

I com es duu a terme aquesta transformació? A través dels bons econòmics de Kit Digital que ens donen accés a diferents solucions digitals adaptades a les necessitats de cada empresa.

T’ajudem a aconseguir-ho!

 

Bonus Kit Digital 2
Bonus Kit Digital 3

Millora el rendiment de la teva empresa!

 

Gestió de clients

Objectiu: Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

Su título va aquí

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Requisits mínims: Funcionalitats i Serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d’empreses definits en l’Article 8.2, de la següent forma:

– Segment I (10-menys de 50 empleats): 40 hores de parametrització.

– Segments II (3-menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

– Gestió de clients: la solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com a oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.

– Gestió de Clients potencials (*Leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous *Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als *Leads hauran de permetre la gestió comercial dels mateixos amb l’objectiu de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de *Leads segons diferents criteris.

– Gestió d’oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o *Lead d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

– Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.

– *Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d’oferir solucions de seguiment mitjançant indicadors (*KPI´s), *pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Haurà de ser capaç de generar informes per al seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, *pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.

– Alertes: la solució ha de permetre visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

– Gestió documental: la solució ha d’incloure un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.

– Disseny *Responsive: la interfície de la solució ha de ser *responsive, és a dir, ha d’adaptar-se per a ser funcional en tota mena de dispositius.

– Integració amb diverses plataformes: disponibilitat de *APIs o Web *Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Gestió de processos

Objectiu: Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

 

 

Su título va aquí

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Requisits mínims: Funcionalitats i Serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d’empreses definits en l’Article 8.2, de la següent forma:

– Segment I (10-menys de 50 empleats): 60 hores de parametrització.

– Segments II (3-menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos com ara:
 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució haurà de disposar de *APIs o Web *Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura empresarial de la pime.

Compliment: la solució ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació. Especialment, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’acord amb la normativa aplicable.

Factura Electrònica

Objectiu: Digitalitzar el flux d’emissió de factures entre les empreses beneficiàries i els seus clients.

 

 

Su título va aquí

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Requisits mínims: Funcionalitats i Serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores de parametrització per a la definició de les particularitats, modificació i configuració de la factura electrònica de venda; la numeració, l’idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etcètera. Aquestes hores es determinen per a cadascun dels segments d’empreses definits en l’Article 8.2 de la següent forma:

– Segments I (10-menys de 50 empleats) i II (3-menys de 10 empleats): 10 hores de parametrització.

– Segment III (0-menys de 3 empleats): 5 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i/o serveis que es detallen a continuació:

 • Factures en format estructurat: la solució haurà de permetre l’emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: la solució haurà de permetre l’emissió d’un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: la solució haurà de permetre l’enviament de factures a un nombre il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: la solució haurà de permetre la creació d’un nombre il·limitat de productes i/o serveis *facturables dins del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució haurà de ser capaç d’enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de factures: les factures generades per la solució hauran de ser personalitzables, incloent la selecció del logotip.
 • Còpia de seguretat periòdiques: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat, almenys, de periodicitat diària.
 • 1 GB Emmagatzematge/Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge d’almenys 1 GB per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar de *APIs o Web *Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
 • Control de venciment de les factures: la solució haurà d’incloure un sistema de control del venciment de les factures.

Compliment: la solució Factura Electrònica ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.

Comunicacions Segures

Objectiu: Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat en les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.

 

 

 

Su título va aquí

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Requisits mínims: Funcionalitats i Serveis
 • SSL: la solució haurà d’utilitzar un protocol de capa de *sockets segurs, per a crear una connexió segura i xifrada.
 • Xifratge d’extrem a extrem: la solució haurà de mantenir les comunicacions xifrades en tot el seu recorregut, amb l’objectiu de prevenir atacs.
 • *Logs de connexió: la solució haurà de mantenir un registre dels dispositius que s’han connectat a la xarxa privada de la pime.
 • Control d’accés: la solució haurà de permetre la connexió a la xarxa privada de la pime exclusivament als dispositius autoritzats per l’empresa.
 • Dispositius mòbils: la solució haurà d’estar disponible per al seu ús des de dispositius mòbils.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s’ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de *malware i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Ciberseguretat

Objectiu: Proporcionar a les empreses beneficiàries seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels seus empleats.

 

 

 

Su título va aquí

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Requisits mínims: Funcionalitats i Serveis
 • Antimalware: la solució haurà de proporcionar una eina que analitzi el dispositiu, la seva memòria interna i els dispositius d’emmagatzematge externs.
 • Antispyware: la solució haurà de proporcionar una eina que detecti i eviti el *malware espia.
 • Correu segur: la solució haurà de proporcionar eines d’anàlisis del correu electrònic amb les següents característiques:
  • Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.
  • Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o *malware que se sospita serveixin per a robar credencials.
 • Navegació segura:
  • Control de continguts.
  • Antiadware per a evitar anuncis maliciosos.
 • Anàlisi i detecció d’amenaces: la solució haurà de permetre conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.
 • Monitoratge de la xarxa: la solució haurà de proporcionar eines que analitzin el trànsit de xarxa i alertin d’amenaces.
 • Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: s’ha de realitzar una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de *malware i altres dades per a detecció d’amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.
 • Requisits especials de formació: a més dels requisits de formació comunes, la formació impartida al beneficiari haurà d’incloure una tutorització per a la configuració del programari de seguretat, així com incloure un kit de conscienciació en ciberseguretat per a complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

Som agents adherits al Programa Kit Digital

 

NOSALTRES ENS ENCARREGUEM DE TOT. CONTACTI’NS SENSE COMPROMÍS SI NECESSITA MÉS INFORMACIÓ