Kit Digital: impulsa la teva empresa

Durant l’any 2020, va quedar demostrat que el 78% de les pimes espanyoles no comptaven amb pàgina web pròpia, el que va suposar un enorme desavantatge enfront d’empreses de grandària superior després de l’aparició de la Covid-19 i l’increment, desmesurat, de les compres en línia.

Per a poder posar remei i solucionar aquesta bretxa digital, el Govern ha decidit iniciar el programa d’ajudes Kit Digital per a pimes i autònoms amb la finalitat de donar suport a la digitalització de les petites i mitjanes empreses al nostre país.

Aquest bono que, va iniciar el seu repartiment al 2021 i s’estima que acabi al 2023, suposarà una inversió de mes de 3.000 milions d’euros per a les pimes i les empreses espanyoles que desitgin adherir-se.

Què és el programa Kit Digital?

El ja esmentat programa Kit Digital, se situa dins de les ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i és finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generació UE.
Aquesta nova iniciativa té com a objectiu secundar i impulsar la digitalització d’un milió de pimes i autònoms en tot el territori espanyol perquè aquestes puguin accedir a nous mercats, créixer i desenvolupar tot el seu potencial.

Però, Com es classifiquen les empreses?

La classificació s’ha organitzat segons el nombre d’empleats i la categoria a la qual pertany cada empresa. Tenint això present les companyies beneficiàries es classifiquen en:

Petites empreses d’entre 10 i 49 empleats (Segment I).
Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats (Segment II).
Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i 2 empleats (Segment III).

Això t’interessa! Les empreses del segment I ja poden realitzar la seva sol·licitud

Des del passat 15 de març, ja poden sol·licitar les seves ajudes del Bono Digital les empreses pertanyents al Segment I, formades per una plantilla d’entre 10 i 49 empleats. Aquesta primera convocatòria d’ajudes compta amb una inversió de 500 milions d’euros.
Aquest bono reparteix ajudes de fins a 12.000€ per a les empreses d’entre 10 i 49 empleats, que es donaran depenent de la categoria i del temps estimat per a implantar la solució digital triada.

Quins requisits han de complir les empreses del Segment I per a beneficiar-se d’aquestes ajudes?

 • Ser empreses de grandària petita o treballadors autònoms amb domicili fiscal situat a Espanya.
 • Ser considerades petita empresa o microempresa.
 • Estar inscrita en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • No tenir l’estatus d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent.
 • No haver superat el límit d’ajudes de minimis.
 • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic de la plataforma Accelera pime.

Quan podran sol·licitar les ajudes les empreses dels Segments II i III?

Les dates previstes per a sol·licitar les ajudes per als Segments II i III són:
Les empreses del Segment II (petites empreses d’entre 3 i 9 empleats) podran començar a sol·licitar el seu Bono Digital entre juny i juliol de 2022.
Les empreses del Segment III (petites empreses d’entre 0 i 2 empleats) s’espera que sigui entre setembre i octubre de 2022.

Quines categories de solucions digitals per a la teva empresa contempla el Kit Digital?

 • Lloc web i presència a Internet: creació de pàgines web, serveis de posicionament (SEU) i donar visibilitat a qualsevol tipus d’empresa en els principals llocs d’internet.
 • Comerç electrònic: creació d’un ecommerce de compravenda de productes i/o serveis.
 • Gestió de xarxes socials: augmentar la visibilitat d’un negoci en xarxes socials.
 • Gestió de clients i/o proveïdors: digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.
 • Business Intelligence i analítica: anàlisi de dades de la teva empresa per a millorar el procés de presa de decisions.
 • Serveis i eines d’oficina virtual: crear solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració entre els treballadors d’una mateixa pime.
 • Gestió de processos: digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius i productius.
 • Factura electrònica: digitalitzar l’emissió de factures entre la pime i els seus clients mitjançant un programari de facturació.
 • Comunicacions segures: proporcionar connexions segures entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.
 • Ciberseguretat: proporcionar a les pimes seguretat bàsica i avançada per a tots els dispositius.

Quines empreses no podran ser beneficiàries del Bono Digital?

Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits.
Les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic.
Els Col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que manqui de personalitat jurídica.

Com se sol·liciten les ajudes de Kit Digital?

Totes les pimes i autònoms que es presentin hauran de sol·licitar el seu Bo del Kit Digital a través d’un sol·licitant, representant legal o representant voluntari autoritzat únicament a través del formulari automatitzat que trobaran habilitat en la Seu Electrònica en red.es.

Aquest formulari inclourà:

 • NIF del sol·licitant.
 • Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
 • Domicili fiscal de la persona física o jurídica.
 • Telèfon i totes les dades de contacte.
 • Autorització del representant voluntari.

Si hi hagués algun error en la sol·licitud, es comunicarà a l’afectat i les pimes i autònoms tindran un termini de 10 dies hàbils per a solucionar-lo.

Els agents digitalitzadors adherits (com IMuntech) formaran part del catàleg de digitalitzadors que es podrà consultar en la web oficial de Acelera pime. Són, a més, els únics habilitats per a subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries de les ajudes del programa Kit Digital i titulars del bono digital.

En IMuntech som agents digitalitzadors, si vols ampliar el teu negoci i unir-te a l’era digital no dubtis a contactar amb nosaltres. Truca’ns!